Tomake Chuye Dilam Guitar Chords

[INSTRUMENTAL]
| (Bm) (G) | (D) (G) | | (Bm) (F#m) | (G) ...
| (D) (G) | (D) (G) | (D) (G) |

[Intro]
(G)     (D)        (Em)
Aaj thonter collage, Thamalo kaaj
  (D)       (G)
mon tomake chuey dilam....
(G)     (D)
Naam, Buker botaam
   (Em)
Harano khaam,
  (D)       (G)
Aaj keno je khuje pelam...

(G)     (D)
Din, Ekhono rongeen..
(G)       (D)
Ei Din Ekhono rongeen
   (C)   (D)   (G)
Take adore tule rakhlam...

(G)      (D)        (Em)
Aaj thonter collage, Thamalo kaaj
  (D)       (G)
mon tomake chuye dilam...

(G)     (D)
Naam, Buker botaam
(Em)       (D)    (G)
Harano khaam Hm..mmm mmm...


[INSTRUMENTAL]
| (Bm) (G) | (D) (G) | | (Bm) (F#m) | (G) ...
| (D) (G) | (D) (G) | (D) (G) |

[Verse 1]
(G)       (Em)
Mon, Rakha Ache kon
   (D)        (G)
Ishan kone bishonno ta...

(G)         (Em)
Chokh, kata-kuti hokh
(D)           (G)
Sohoj khelar shomoy kothay

(G)     (A7)      (D7)
Ei norom osukh haway haway
   (G)
sere jaak..
(G)      (F#m)
Fer sondhey namuk
    (F#dim)    (G)
Betha tomay chere jak....

(G)       (D)
Chup, muhurto chup
    (Em)
Thoter turup
  (D)      (G) 
Ei tomake chuye dilam

(G)     (D) 
Nam, Buker botaam
    (Em) 
Harano kham,
(D)         (G) 
Aaj keno je khuje pelam...

hm..

[INSTRUMENTAL]
| (Bm) (G) | (D) (G) | | (Bm) (F#m) | (G) ...
| (D) (G) | (D) (G) | (D) (G) |

[Verse 2]
(G)        (Em)
Thot lukiyeche chokh
     (D)     (G) 
Je rashta jay tomar mone...
(G)      (Em) 
Chul buneche angul
    (D)     (G) 
Raat er pithe tara goney...

  (G)      (A7) 
O...Keu jane na din
   (D7)    (G)
firbe kina kono din
(G)     (A7) 
Nil kuasha ghor
   (D7)   (G)
bhule jaoai somichin..


(G)       (D)
Chup, muhurto chup
    (Em)
Thoter turup
  (D)      (G) 
Ei tomake chuye dilam

(G)     (D) 
Nam, Buker botaam
    (Em) 
Harano kham,
(D)         (G) 
Aaj keno je khuje pelam...


(G)     (D)
Din, Ekhono rongeen..
  (G)      (D)
Ei Din Ekhono rongeen
   (Em)   (D)   (G)
Take adore tule rakhlam...

(G)      (D)        (Em)
Aaj thonter collage, Thamalo kaaj
  (D)       (G)
mon tomake chuye dilam...

(G)     (D)
Naam, Buker botaam
(Em)       (D)    (G)
Harano khaam Hm..mmm mmm...

Leave a Reply