Mon Majhi Re Guitar Chords

[Verse]

(Em)     (D)     
Mone Megh Jomte Thake
(Em)    (D)     
POre jai durbipake 

(Em)     (D)     
Mone Megh Jomte Thake
(Em)    (D)     
POre jai durbipake 

(G)      (G)       
Chinta Te Tor,Katche Prohor
(B)      (C)      
Santi Nai A jontro nar


[Chorus]

(Em)     (D)     
Mon MAjhi Re Bol na KOthai
(C)     (B)  
Mon MAjhi Re 

(Em)      (C)       (D)       (G)     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai 

(Em)      (C)       (D)       (G)     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai


[Verse]

(Em)    (Em)    
Eka RAt Baka Chand
(Em)     (C)        
Lagnea Valo RE r....o.......

(D)    (D)    
nai ROdh NAi Rong
(D)        (B)        
jani nai KIchue KOrar .. o.......

(Em)    (Em)    
Eka RAt Baka Chand
(Em)     (C)    
Lagnea Valo... RE r

(D)    (D)    
nai ROdh NAi Rong
(D)        (B)    
jani nai KIchue KOrar....

(G)   (C)  (G)   (C)  
POrche Mone Mukher Adol
(B)         (C)   
Vange Bukh Vangche PAhar


[Chorus]

(G)      (G)      
Mon MAjhi Re Bol na KOthai
(C)     (B)   
Mon MAjhi Re......

(Em)      (C)       (D)       (G)     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai 

(Em)      (C)       (D)       (G)     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai

(Em)      (C)       (D)       (G)     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai 

(Em)      (C)       (D)       (G)     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai

Leave a Reply