Hai Junoon Guitar Chords

Song: Hai Junoon

Movie: New York

Singer: Kk

(D) (G) (D) (A) (D) (G) (D) (A) (D)Na.. Na Nan Nan Na Na (A)Na Na Nan Nan Na Na (Bm)Na Na Nan Nan Na (G)Naaaa (D)Na.. Na Nan Nan Na Na (A)Na Na Nan Nan Na Na (Bm)Na Na Nan Nan Na (G)Naaaa Yaa(D)Ro Jeebhar Ke Jeele (A)Pal Lagta Hai Aaj (Bm)Kal Daur Apna Aaye(G)Ga Yaa(D)Ro Jo Khud Pe Ho Ya(A)Keen Toh Zindagi Ha(Bm)Seen Tujhe Kal Bulaye(G)Ga Yaa(D)Ro Jeebhar Ke Jeele (A)Pal Lagta Hai Aaj (Bm)Kal Daur Apna Aaye(G)Ga Yaa(D)Ro Jo Khud Pe Ho Ya(A)Keen Toh Zindagi Ha(Bm)Seen Tujhe Kal Bulaye(G)Ga Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Jeene Me Sa (G)Jeene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Seene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Jeene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Seene Me (D)Na.. Na Nan Nan Na Na (A)Na Na Nan Nan Na Na (Bm)Na Na Nan Nan Na (G)Naaaa (D) (A) (Bm) (G) (D)Kahi Jaise (A)Koi Dhun (Bm)Baje (G)Raahome Dekho Hai (A)Manzil Saje Saare (D)Hum Hi Hum Ja(A)Hame Har (Bm)Jagah (G)Sapne Sajane Ki (A)Humko Mili Vajeh (D)Kahi(Kahi) Jaise (A)Koi(Koi) Dhun (Bm)Baje.. Hoo... (G)Raahome Dekho Hai (A)Manzil Saje Saare (D)Hum Hi(Hum Hi) Hum Ja(A)Hame Har (Bm)Jagah (G)Sapne Sajane Ki (A)Humko Mili Vajeh (Em)Yeh (A)Agar, Jo (Em)Sach Na(A)Hi To (Em)Sach Bha(A)La, Hai (G)Kyaaaa Yaa(D)Ro, Apne Hisab (A)Se Dil Ki Kitab (Bm)Pe, Kuch To Naya Li(G)Kho Yaa(D)Ron, Anjano Ki Fi(A)Kar Na Karti Yeh (Bm)Umar, Phir Kyu Bhala Da(G)Roo Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Jeene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Seene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Jeene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Seene Me (D)Kabhi Jo Mi(A)Lenge Raas(Bm)Te (G)Pal Me Hi Chamkegi (A)Hasi Purani Toh (D)Kaho Kya Ka(A)Hoge Phir Ha(Bm)Me (G)Kaise Chupaoge Nami Yeh (A)Palko Ki (D)Kabhi (Kabhi) Jo Mi(A)Lenge (Milenge) Raas(Bm)Te...Haaa. Haaa... (G)Pal Me Hi Chamkegi (A)Hasi Purani Toh (D)Kaho (Kaho) Kya Ka(A)Hoge Phir Ha(Bm)Me (G)Kaise Chupaoge Nami Yeh (A)Palko Ki (Em)Yeh Ba(A)Ta, Hai (Em)Kya (A)Hua Hu(Em)A Hai (A)Kyu, Ba(G)Taaa... Yaa(D)Ro Jeebhar Ke Jeele (A)Pal Lagta Hai Aaj (Bm)Kal Daur Apna Aaye(G)Ga Yaa(D)Ro Jo Khud Pe Ho Ya(A)Keen Toh Zindagi Ha(Bm)Seen Tujhe Kal Bulaye(G)Ga Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Jeene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Seene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Jeene Me Hai Ju(D)Noooooo(A)Oon Hai Junoon Sa (Bm)Seene Me

Leave a Reply