Man Udhan Varyache Tab

Song : Man Udhan Varyache Tab

Capo 1st Fret

(G)................(G)................. 
Mayechya halavya sparshane khulate 
(C)......................... (D).......... 
Natyanchya bandhat dunda moharte eeeee

(G)................(G)................. 
Mayechya halavya sparshane khulate
(C)......................... (D)....... 
Natyanchya bandhat dunda moharte 

   (G)     (G)  (Am)     (G)
Mann udhan varyache guj pavasache .
(Em)    (Em)      (D)
Ka hote bebhan kase gahivarte

   (G)     (G)  (Am)     (G)
Mann udhan varyache gojpavasache
(Em)    (Em)      (D)
Ka hote bebhan kase gahivarte 

   (G)     (G)  
Mann udhan varyache...... 

(G)     (C)     (D)
tananana tanananana....
 
(G)    (G)      (C)       (G)
Aakashi swapnanchya harapuna bhan shirate
(G)     (G)    (C)       (G)
Hurhuratya sandhela kadhi ekatech zhulate 
(Am)    (Am)      (Em)      (Em)
Savarte bavarte zadate adakhadate ka padate
(Am)       (Am)      (D)      (G) 
Kadhi aashechya hindolayavar mann he vede zhulate 
   (C)       (C)      (D)
Mann taranga hovun panyavarati phirate
  (C)        (C)     (D)
An kshanat phiruni aabhalala bhidate


   (G)     (G)  (Am)     (G)
Mann udhan varyache guj pavasache .
(Em)    (Em)      (D)
Ka hote bebhan kase gahivarte

(G)     (G)   
runazunate guna gunate
(C)       (G) 
kadhi guntate haravate
(G)       (G) 
kadhi gahirya dolanchya 
(C)     (G)
dohat par budate
(Am)      (Am) 
talamalate sarkhe papane 
(Em)     (Em)
Nakalat ka bharakatate
(Am)       (Am)       (D)      (G)
Kadhi mohachya char kshananna man he vede bhulate
   (C)     (C)       (D)  
Janate jari he punha punha ka chukate
  (C)     (C)         (D)  
Bhavade tari bhasanchya maguni padate 

   (G)     (G)  (Am)     (G)
Mann udhan varyache guj pavasache .
(Em)    (Em)      (D)
Ka hote bebhan kase gahivarte

Leave a Reply