Jana Gana Mana Chords by Rabindranath Tagore @Indian National Anthem

Title : Jana Gana Mana

Song : Jana Gana Mana Chords

Singer : Rabindranath Tagore

Capo : No Capo

Chords : E A D G B E

C
Jana-Gana-Mana-Adhinayaka
   F
Jaya He
C    G    C
Bharata-Bhagya-Vidhata
 
C
Punjab-Sindhu-Gujarata-Maratha
 
F    Am   G C
Dravida-Utkala-Banga
 
Am        G   F
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Am    G     F C
Uchchhala-JaladthaTaranga
 
C
Tava Subha Name 
F
Jage 
Am     F    G C
Tava Subha Ashisha Mage
Am  G     F C
Gahe Tava Jaya Gatha
 
C
Jana-Gana-Mangala Dayaka, Jaya He
F    Am    G C
Bharata-Bhagya-Vidhata,
 
   C    G    F
Jaya He, Jaya He, Jaya He
C   G   Am  C  F
Jaya, Jaya, Jaya, Jaya He