Ranjhish Hi Sahi Guitar Chords

  (C)  
Ranjhish Hi Sahi

  (C)
Ranjhish Hi sahi
(C)     (D)     (C)
Dil Hi Dukhane Ke Liye Aaa

  (C)
Ranjhish Hi sahi
(C)     (D)     (C)
Dil Hi Dukhane Ke Liye Aaa


  (Am)      (G)      (D)     (C)
Aaa Fir Se Mujhe Chhod Ke Jaane Ke Liye AA
  (Am)      (G)      (D)     (C)
Aaa Fir Se Mujhe Chhod Ke Jaane Ke Liye AA

  (C)
Ranjhish Hi sahi
(C)     (D)     (C)
Dil Hi Dukhane Ke Liye Aaa
  (C)
Ranjhish Hi nahi


[Verse 1]

  (C)      (G)
KuCh toh Mere Pin Daarey
  (G)       (C)
Mohabbat Ka Bharam Rakkhe x2

  (D)       (Bm)
KuCh toh Mere Pin Daarey
  (G)       (C)
Mohabbat Ka Bharat Rakkhe

 (Am)      (G)      (D)     (C)
Tu Bhi Toh Kabhi Mujhko Manane Ke Liye Aa x2

  (C)
Ranjhish Hi sahi
(C)     (D)     (C)
Dil Hi Dukhane Ke Liye Aaa
  (C)
Ranjhish Hi nahi


[Verse 2]
  (C)     (Am)      (G)     (C)
Jaise Tumhe Aatey Hai Na Aaney ke Bahane  x2
  (D)     (G)      (G)     (C) 
Jaise Tumhe Aatey Hai Na Aaney ke Bahane

  (Am)     (G)    (D)     (C)
Aise hi Kisi Roz Na Jaane Ke Liye Aa x2

  (C)
Ranjhish Hi sahi
(C)     (D)     (C)
Dil Hi Dukhane Ke Liye Aaa
  (C)
Ranjhish Hi nahi

Leave a Reply