O Majhi Re Guitar Chords


[INTRO]

(D)              (Bm)
Amar prothom dekha brishtir jole,
(D)              (Bm)
Bhashiyechhi bhela khelar chhole.
(G)        (Em)  (E)    
Shei jol gechhe mishe kon nodi te?
(Em)      (A)
Gechhe hariye kon shagore?

[Chorus]
(D)          (G)
Majhi re, o majhi re
      (C)     (D)
Dekhechho ki tumi tare?
(D)           (G)
Majhi re, ohoo majhi re
     (C)     (D)
Dekhechho ki tumi tare? 
(D)           (Em) (G)   (D) (F) (C)
Nouko amar, chhelebelar kagojer,
    (D) (F) (C)
Kagojer.


[Verse 1]
(D)               (Bm)
Amar prothom pawa aankaar khata;
(D)            (Bm)
Amar prothom lekha kobita;
   (G)      (Em)  (E)
Shei chhelebelar shopno hajar
     (A) 
Gechhe hariye kon shagore?

[Chorus]
(D)          (G)
Majhi re, o majhi re
      (C)     (D)
Dekhechho ki tumi tare?
(D)           (G)
Majhi re, ohoo majhi re
     (C)     (D)
Dekhechho ki tumi tare? 
(D)           (Em) (G)   (D) (F) (C)
Nouko amar, chhelebelar kagojer,
    (D) (F) (C)
Kagojer.


[Verse 2]
(D)        
Neeli ambar si naiya meri,
(A)            (D)
Leheron ki dhun mein beh chali.
(D)           (Bm)
Gehre sagar mein tanha kahiin,
(A)            (D)
Geeton ko tumhare khojti.
   (Bm)   (G)       (E)
Ekta jholshe jawa bikel belaye,
(E)           (A)
Ekta lalche shagorer jole,
(D)      (Bm)        (E) 
Jaye bheshe jaye shopno bojhai,
(A)
Nouko amar kagojer.

[Chorus]
(D)          (G)
Majhi re, o majhi re
      (C)     (D)
Dekhechho ki tumi tare?
(D)           (G)
Majhi re, ohoo majhi re
     (C)     (D)
Dekhechho ki tumi tare? 
(D)             (G)      (D) (F) (C)
Kagaz ki nao, me hai bharay, sapne mere

[OUTRO]
     (D) (F) (C)
O Majhi re...... X3

Leave a Reply